Kaza Tespit Tutanağı

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında, taraflar trafik zabıtası çağırmaya gerek görmezlerse, kazanın oluş şeklini kendi aralarında yazılı olarak saptamak şartıyla kaza yerinden ayrılabileceklerdir.

Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir. İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir. Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir. Kurallara uygun şekilde düzenlenen Tutanak, Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

 


şağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağının trafik zabıtası tarafından düzenlenmesi gerekmektedir:


* Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,

* Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

* Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,

* Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması,

* Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,

* Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,

* Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması,

* Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

Kaza Tespit Tutanağı


+14 Yıllık deneyim ile çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.